Search
  • Hadar

לפעמים כל מה שבנאדם צריך, זה רק כמה תרגילים.

תכירו את א'. בחור עסוק מאוד, מנהל עסק גדול, משפחה, והכל..

א' הרגיש, שהגיל כבר נותן את אותותיו.... המפרקים מורגשים בבוקר, הגמישות כבר לא כפי שהיתה.

כתבנו ביחד תוכנית אימונים מתאימה לתרגול עצמי, יומיומי, וא' מרגיש שזה בדיוק מה שהיה צריך כדי לשמור על עצמו .3 views0 comments