Search
  • Hadar

"עשיתי את התרגילים שהראית לי ומאז אני מרגיש שיפור משמעותי. "

זה אחד המשפטים שאני הכי אוהבת לשמוע.

זה גם אחד המשפטים שאני הכי מחכה לשמוע מכם.

אבל היום זה בא לי ממש בהפתעה.


עבד אצלי בבית בחור בגילי, עבודה פיזית קשה. התכופף המון, ישב על הרצפה על הברכיים המון שעות.

סיפר לי שכואב לו הגב, הברכיים, שהוא מגיע הביתה בערב, אחרי יום עבודה כזה, והוא גמור.

אמרתי לו: אני בטוחה , לפי העבודה הקשה שאתה עובד, שכואב לך גם הגב וגם הברכיים. במקרה אני פיזיותרפיסטית, אני רוצה להראות לך 2 תרגילים, אחד לגב ואחד לברכיים.

הפסקנו את העבודה, הראיתי לו את התרגילים, עשינו אותם ביחד. והסברתי לו את ההגיון ומטרת התרגילים.

שכחתי מזה.

היום הוא הגיע , לסיים משהו קטן, לאחר שבועיים שלא היינו בקשר, וזה הדבר הראשון שאמר לי.

האמת, התרגשתי.
3 views0 comments