Search
  • Hadar

פילאטיס ב"זום" בימי קורונה ההזויים...

3 views0 comments

Recent Posts

See All

שניים במכה אחת (:

יום שישי, תוך כדי טיפול באשה עם סחרחורת, אני שמה לב שבעלה נע באי נוחות כל הזמן, ומחפש מה לעשות עם היד שכואבת לו. אני: כואבת לך היד? הוא: מספר לי על פציעה בכתף לפני 4 חודשים. מאז כואבת בלח הפסקה, כל הי