Search
  • Hadar

שניים במכה אחת (:

יום שישי,

תוך כדי טיפול באשה עם סחרחורת, אני שמה לב שבעלה נע באי נוחות כל הזמן, ומחפש מה לעשות עם היד שכואבת לו.

אני: כואבת לך היד?

הוא: מספר לי על פציעה בכתף לפני 4 חודשים. מאז כואבת בלח הפסקה, כל היום כל הלילה. עשה כמה טיפולים שלא עזרו.

אני: לפי איך שאתה מניח את היד מעל הראש, זה יכול להיות הקרנה מהצוואר.

הוא: כן, יש לי גם פריצת דיסק בצוואר.

אני: תוריד ראש למטה. משפיע על הכאב?

הוא: לא.

אני: תרים ראש למעלה. משפיע?

הוא: כן, עכשיו כל היד כואבת.

אני: מש"ל.

מראה לו תרגיל מקנזי בישיבה. ואיך זה עכשיו?

הוא: אולי קצת פחות כואב.

אני: תעשה שוב.

הוא: עכשיו לא כואב.


ככה עובדת שיטת מקנזי. כשיש תגובה כל כך יפה לתרגיל, מה שנשאר לך לעשות, הוא להמשיך לתרגל לפי הנחיות , ואז יש לך כלי לטפל בעצמך.

5 views0 comments